Om uddannelsen

Om Psykoterapeutisk uddannelse

Der introduceres til  neuroaffektiv udviklingsteori som overordnet forståelsesramme. Der tegnes et historisk perspektiv gennem undervisning i flere psykologisk udviklingsteorier og i tilknytningsteori. Dette udmunder i den første skriftlige rapport de studerende skal aflevere og fremlægge.

Psykoterapeut adgangskrav

Ved ansøgning om optagelse på uddannelsen bedes fremsendt:

- en side med oplysning om begrundelse for ansøgning.
- en side med beskrivelse af dit livsforløb.
- et CV med uddannelse, beskæftigelse og evt. erfaring med personligt udviklingsarbejde.

Herefter indkaldes du til optagelsessamtale.

Studieordning

PUCs metodiske tilgang er integrativ psykoterapi. Solidt funderet i en teoretisk begrebsramme. Vi har rødder i flere humanistisk orienterede psykoterapitraditioner og har et holistisk menneskesyn.

Pris for uddannelsen

Betaling for uddannelsen beløber sig pt. til kr. 32.887 kr. årligt i 4 år, dvs. kr. 2741 kr. mdl. Beløbet betales 4 gange årligt med kr. 8222,00 kr. hver 3. måned.

Desuden skal den studerende betale for egen individuel terapi ca. 2 gange månedligt 10 måneder pr. år hos en psykoterapeut godkendt af PUC.

Afsluttende eksamen

Den studerende vurderes på sin egnethed til studiet ca. 1 gange årligt.

Diplom med beskrivelse af uddannelsesforløbet uddeles efter afsluttende eksamen.

Uddannelsen er adgangsgivende til Dansk Psykoterapeutforening, dersom du er optaget på kvote a.

For andre kvoter laves en vurdering der almindeligvis giver optagelse.