Om psykoterapeutuddannelsen

Uddannelsens formål er at uddanne kommende psykoterapeuter til på forsvarlig vis, at kunne bestride hvervet som psykoterapeut. Det gælder både på et personligt, teoretisk og fagligt/praktisk niveau.

Der introduceres til  neuroaffektiv udviklingsteori som overordnet forståelsesramme. Der tegnes et historisk perspektiv gennem undervisning i flere psykologisk udviklingsteorier og i tilknytningsteori. Dette udmunder i den første skriftlige rapport de studerende skal aflevere og fremlægge.

Skolens ledelse

  • Karen Bro – Institut- og Uddannelsesleder – Psykoterapeut MPF og PUC.  Tlf.: 27119824
  • Penelope Vinding - Uddannelsesfaglig leder – Psykoterapeut MPF og PUC.  Tlf.: 22155084
  • Karin Quist - Studievejleder og repræsentant i FFU – Forum for Uddannelser  - Psykoterapeut MPF og PUC.  Tlf.: 40164930
  • Ulla Rung Weeke – Psykologisk konsulent vedr. psykoterapeutisk metode - aut. psykolog, specialist i psykosomatik og psykotraumatologi

Psykoterapi uddannelse - hvad kan man så?
De færdiguddannede terapeuter arbejder indenfor et bredt spektrum af offentlige og private institutioner og erhvervsliv - ikke mindst på ledelsesniveau.

Den studerende vurderes på sin egnethed til studiet ca. 1 gange årligt.

Diplom med beskrivelse af uddannelsesforløbet uddeles efter afsluttende eksamen.

Uddannelsen er adgangsgivende til Dansk Psykoterapeutforening, dersom du er optaget på kvote a.

For andre kvoter laves en vurdering der almindeligvis giver optagelse.

PUCs metodiske tilgang er integrativ psykoterapi. Solidt funderet i en teoretisk begrebsramme. Vi har rødder i flere humanistisk orienterede psykoterapitraditioner og har et holistisk menneskesyn.

Undervisningen på Hold 23 har opstart 6. okt. 2016 og er tilrettelagt udenfor almindelig arbejdstid

Undervisningen vil finde sted 3 torsdage kl. 17-21 samt en hel søndag fra kl. 9.30-17.30 om måneden i 10 mdr. om året.

Vi afholder alle almindelige skoleferier, så i kan holde ferie med jeres familie.

Ved ansøgning om optagelse på uddannelsen bedes fremsendt:

- en side med oplysning om begrundelse for ansøgning.
- en side med beskrivelse af dit livsforløb.
- et CV med uddannelse, beskæftigelse og evt. erfaring med personligt udviklingsarbejde.

Herefter indkaldes du til optagelsessamtale.

Betaling for uddannelsen beløber sig pr. 1. 10. 2016 til 33.880 kr. årligt i 4 år, dvs. 2823,33 kr. mdl. Beløbet betales 4 gange årligt med 8470,00 kr. hver 3. måned.
beløbet reguleres årligt med ca.3 % p.a.

Desuden skal den studerende betale for egen individuel terapi ca. 2 gange månedligt 10 måneder pr. år hos en psykoterapeut godkendt af PUC.

Drømmer du om at blive Psykoterapeut? - så skal du kigge efter en evalueret terapi uddannelse.

Abonnér på Om psykoterapeutuddannelsen