Hvad laver en psykoterapeut?

Psykoterapi uddannelse - hvad kan man så?

De færdiguddannede terapeuter arbejder indenfor et bredt spektrum af offentlige og private institutioner og erhvervsliv.

Nutidens leder fungerer i en flad struktur og har bug for en udadvendt stil. Dette kræver et styrket indre fundament, som grundlag for inovation og lederskab.

På alle niveauer i organisationen ser i stigende grad, at krævende og dermed ofte spændende stillinger gå til mennesker, der har valgt at efteruddanne sig psykoterapeutisk og derfor står bedre rustet til udfordringerne.

Mange af vore studerende har derfor valgt at tage uddannelsen for at opkvalificere sig, en del for at realisere en drøm om egen praksis og endelig nogle primært med personlig udvikling for øje.

Vi har blandt vore studerende haft: læge, personalechef, HR -medarbejder, sygeplejerske, pædagog, ingeniør, cand. mag, lærer, socu – assistent, designer, billedkunstner, mag. art, afspændingspædagog, butiksejer, landmand, sanger, kontorassistent, socialrådgiver, selvstændig erhvervsdrivende m.fl.

I primærsektoren oplever mange på såvel leder- som basisniveau at møde mennesker i krise.

Det er en stadigt mere kompleks virkelighed, der skal håndteres. Ikke mindst kan mennesker, der arbejder med sårbare og udsatte, opleve at mangle værkstøjer, både til t støtte de mennesker de arbejder med og til selv at håndtere det stress, der opleves i en stadigt mere presset hverdag. Uddannelsen indeholder derfor introduktion til særlig sensitivitet, sårbarhedsspektret, kriseteori og psykiatriske diagnoser.

PUC er et lille institut, som vægter fordybelsen og det intensive forløb på forholdsvis små hold.

Lærerstaben har forskellige specialer. Vi bruger gæstelærere, hvor anden specifik ekspertise er påkrævet.

Tradition og fornyelse

PUC startede i Hillerød for 20 år siden under ledelse af Benthe Ploug, som har uddannet psykoterapeuter gennem en lang årrække. For to år siden bragte flytning og generationsskifte noget turbulens ind i uddannelsen; men den har nu igen fundet et roligt leje og fremstår med både gamle og nye lærerkræfter og såvel videreførte traditioner som opdaterede metoder.

Faglig og personlig kompetence - Du kan lære at bruge dine ressourcer bedre

Personligt lederskab kan være at:

 • følge dit hjerte og din mavefornemmelse
 • styrk din evne til at skabe sunde relationer
 • få fat i din indre drivkraft og energi
 • skabe klarhed om dine visioner
 • udfolde dine kreative ressourcer
 • finde mening og sammenhæng
 • gå fra afhængighed til forbundethed

Uddannelsen er målrettet mennesker, der ønsker at skabe et solidt fagligt og holistisk fundament for sig selv og andre. At arbejde med andre mennesker på et dybt niveau kræver både stor selvindsigt og gode værktøjer. Uddannelsen er desuden et tilbud om en kontinuerlig og intensiv udviklingsproces, idet der er løbende mødeaftener og lørdagskursus hen over året.

Som studerende får du mulighed for at kigge grundigt på din egen historie og dine personlige relationer.

Uddannelsen er bygget op omkring en række temaer:

 • Barndom og opvækst: biografi og nære relationer
 • Psykologiske udviklingsteorier: tilknytning og forsvar
 • Det terapeutiske rum: relation, kontakt og fordybelse
 • Terapeutiske metoder: samtale, kunstterapi og kropsterapi
 • Kollektiv udvikling: Myter, eventyr, fødsel, død, bevidsthed
 • Psykisk krise: sårbarhed, sorg, angst, misbrug, forstyrrelser
 • Voksne relationer: parforhold, seksualitet, gruppedynamik
 • Terapeutrollen: etik i behandlerrollen, stresshåndtering.

Se studieplaner på www.puc-kbh.dk under Psykoteraeutisk uddannelse.

Relation og Ressourcer

Vi underviser i en integrativ metode og relation er et af uddannelsens centrale begreber. Hvordan er vi blevet mødt i vores liv, hvordan har vi reageret, og hvordan er vores evne til at møde andre mennesker og knytte bånd fra et balanceret sted i os selv?

Du får en dyb selvaccept ud fra en forståelse af, hvorfor det har været nødvendigt for dig at leve på netop den måde, du har valgt med de konsekvenser og kampe, det har givet. En sådan selvindsigt vil i sidste ende føre til, at du kan se gaverne i de udfordringer, du har fået og de ressourcer de har fremkaldt i dig.

Ressourcer er et andet meget centralt begreb på uddannelsen. En fordom om psykoterapi er, at det handler om at ’tærske langhalm’ på gamle historier eller at igen og igen ’stikke fingrene i gamle sår’. Nogle sidder fast i smerten og andre reagerer med ikke at kunne se formålet. Moderne terapi bygger på viden om hjerne og nervesystemet og arbejder langt mere effektivt med chok og traumer og dels er der et ligeligt fokus på ressourcer og trauma. Det vil sige, at du i vores terapiform bruger ligelig tid på trauma som på at afdække og opdyrke dine ressourcer og styrkesider og klargøre dine visioner for dit liv.

Holisme og Kreativitet, krop og sjæl

Udover det moderne fokus på hjerne og nervesystemet har skolen en lang tradition for en holistisk tilgang og for at bruge kroppen og sjælens ressourcer som døre ind til dybere kontakt til dig selv og dine behov. Der undervises i kropsanalyse og kropsterapi. Der undervises i kreative teknikker, funderet i C. G. Jungs analytiske psykologi. Det drejer sig om såvel hans typologi som hans forståelse af det ubevidste og drømmenes betydning. Vi arbejder med disse aspekter gennem kunstterapi, drømmearbejde og imagination.  Alle der gennemgår uddannelsen oplever en dybere såvel kropslig som sjælelig kontakt.

Stresshåndtering

På uddannelsen undervises i metoder der med udgangspunkt i viden om hjerne og nervesystem fungerer som effektive værktøjer til stresshåndtering og personligt lederskab. Du introduceres til såvel kropsfordybelse som mindfullnes.